Nieuws van LT Group

Nieuwe trends door krapte arbeidsmarkt

Volgens de cijfers die Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd is de werkeloosheid van 3,3 naar 3,4 procent gestegen, komt vooral door de groei van de beroepsbevolking.

Arbeidsmarkt

Ondanks deze ontwikkeling is het aantal vacatures dat geplaatst wordt nog steeds op een hoogtepunt. Afgaande op vacaturebanken werden er dit jaar bijna 20 procent meer vacatures aangeboden dan vorig jaar.

Elk kwartaal houden wij u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen die wij op de arbeidsmarkt zien. In dit artikel de belangrijkste trends van dit jaar en veranderingen die komend jaar verwachten.

Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal kennis van doelgroep- en arbeidsmarkt nog belangrijker worden voor het succesvol werven van schaars talent. Dat begint met kennis en feiten over de arbeidsmarkt waaronder de specifieke vraag naar bepaalde functies. Verschillende onderzoeken publiceren de meest gevraagde functies van 2019 door gebruik te maken van data uit vacaturesites.

Belangrijk aspect is hierbij hoe de bevolking van Nederland de komende jaren zal blijven groeien. Volgens CBS zal in 2029 het inwonertal naar verwachting de 18 miljoen bereiken. Bijna een kwart van de bevolking zal dan 65 jaar of ouder zijn. In 2060 worden 18,6 miljoen mensen verwacht.

Welk impact dit op de beroepsbevolking zal hebben, kan CBS echter niet exact aangeven. Het kan zijn dat door de aantrekkende economie veel mensen die eerst geen werk hadden en daar ook niet naar zochten, nu wel op de arbeidsmarkt gaan begeven. Dat kan ook gelden voor studenten die klaar zijn met hun studie en op zoek gaan naar werk.

In het afgelopen kwartaal raakten 17.000 mensen minder hun baan kwijt. Maar de beroepsbevolking groeide zo hard dat deze daling teniet werd gedaan. Er kwamen 31.000 ‘nieuwe’ werkzoekenden bij, waardoor het aantal werklozen in het derde kwartaal van dit jaar toch steeg met 14.000.

De CBS signaleert dus dat de werkloosheid weliswaar iets is opgelopen, van 3,3 procent naar 3,4 procent, maar dat dit vooral komt omdat meer mensen naar een baan zijn gaan zoeken. De instroom van voormalig inactieven – om wat voor reden dan ook – naar de arbeidsmarkt wijst op de huidige krapte.

Al kunnen er geen al te grote conclusies worden getrokken, maar op dit moment is er sprake van een krappe arbeidsmarkt. De vraag naar arbeid overtreft het aanbod, waardoor er weinig werkloosheid is en een personeelstekort. Maar welke veranderingen kunnen we het komende jaar verwachten? In dit artikel bespreken we de zeven belangrijkste trends die op dit moment plaats vinden.

 1. Bedrijven investeren meer in werknemers
  Het werkeloosheidscijfer is lager dan 2008 tijdens de kredietcrisis. Het gevolg van deze krappe arbeidsmarkt is echter dat bedrijven niet voldoende en geschikt personeel kunnen vinden, waardoor deze op zoek naar oplossingen, door bijvoorbeeld te investeren in het zelf opleiden van werknemers, of ze doen een beroep op buitenlandse werkkrachten. Het is tevens niet ongewoon dat organisaties door middel van een hoog loon werknemers proberen te lokken. Al deze maatregelen leiden tot verhoogde kosten, waardoor de productiviteit en het bedrijfsresultaat onder druk komen te staan en de economische groei wordt afgeremd. 
 2. Nieuwe banen door automatisering
  Automatisering, digitalisering en robotisering gaan menselijke arbeid vervangen. Als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, en dus een personeelstekort, gaan bedrijven meer investeren in robots en kunstmatige intelligentie. Hier staat echter tegenover dat er ook meer nieuwe banen gecreëerd worden, zoals ontwikkelaars van apps en dronebestuurders. Daarnaast is het zo dat robots veel repeterend werk kunnen overnemen maar werk waarvoor men creatief moet zijn en kritisch moet kunnen nadenken, kan alleen uitgevoerd worden door mensen.
 3. Digitale geletterdheid wordt steeds belangrijker
  We leven in 2019, dus werkgevers verwachten dat medewerkers goed om kunnen gaan met computers en recente technologische ontwikkelingen. Dit betekent echter niet dat iedereen een opleiding tot programmeur moet volgen of een website moet kunnen maken. Het gaat vooral om het begrijpen van de digitale wereld, logisch nadenken en het hebben van ruimtelijk inzicht. In Nederland is nu al een tekort aan mensen die een achtergrond hebben in bètavakken, techniek en computerwetenschappen. Dit komt mede doordat de meeste bedrijven in zekere mate afhankelijk zijn van computers. Zo stelt het UWV maandelijks 1150 ICT-vacatures beschikbaar, waarvan de meeste tot nu toe vervuld worden door buitenlandse ICT-ers.
 4. Sociale innovatie wordt belangrijker
  Technische innovatie gaat hand in hand met sociale innovatie. Een goede interactie tussen werkgevers en werknemers stimuleert de motivatie, creativiteit en het ondernemerschap van werknemers. Deze nauwe samenwerking is van groot belang voor de verbetering van de productie. Het is immers algemeen bekend dat werknemers die met plezier naar hun werk gaan en op betrokken wijze hun functie uitvoeren, actief bijdragen aan de groei van een bedrijf. 
 5. Meer vraag naar laagopgeleiden
  Een aantal jaar geleden werd nog voor de helft van de online vacatures minimaal een hbo-diploma gevraagd, inmiddels is dit gedaald tot onder de 40%. Vooral de sectoren techniek en logistiek bieden kansen voor laagopgeleiden. In deze sectoren is er vooral veel vraag naar medewerkers voor de klantenservice, monteurs en productiemedewerkers die beschikken over een opleiding op mbo-niveau of lager. Ook in de agrarische sector komen er steeds meer banen bij, maar dit is vaak wel seizoen afhankelijk. Daarnaast is het zo dat laagopgeleiden vaker een baan vinden en ze hebben minder concurrentie van andere werkzoekenden, dit werkt dus in hun voordeel.
 6. Meer zzp’ers in bepaalde sectoren
  Nederland telt ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen zonder personeel. Te verwachten is echter dat dit cijfer niet zo snel meer zal groeien als voorheen. De economische crisis doet namelijk veel mensen terugdeinzen voor dit toch onzekere beroep, behalve in de sector hoogwaardige arbeid. Er is veel vraag naar onderzoekers, laboranten en ingenieurs, waardoor wordt verwacht dat het aantal zzp’ers in deze sector zal blijven groeien.
 7. Platformarbeid neemt toe
  Digitale platforms zoals apps en websites die zich richten op de levering van arbeid of van een dienst, zullen blijven groeien. Denk hierbij aan maaltijdbezorgers, chauffeurs, schoonmakers en koeriers. Particulieren profiteren via dergelijke apps van het feit dat er geen dure intermediairs in het spel zijn, die een deel van de opbrengst opeisen. Dankzij nieuwe, gebruiksvriendelijke apps zal de platformarbeid snel groeien. 

Over het algemeen kunnen we dus opmerken dat automatisering en platformarbeid in omvang zullen toenemen en steeds belangrijker worden. Helaas wordt verwacht dat de economische groei afgeremd wordt door de krappe arbeidsmarkt, er is sprake van personeelstekort wat ten koste gaat van de bedrijfsproductiviteit. Daarnaast komt er meer vraag naar laagopgeleiden en naar zzp’ers in de sector hoogwaardige arbeid.

Bron CBS Statistieken

 

 

 

 

Diensten

LT Group is een management- en detacheringsbureau met diensten als advies, detachering, training en opleiding. Vanuit onze labels Professionals, Academy als Consultancy kan specifiek maatwerk verricht worden.

Onze bedrijfsvoering staat borg voor een persoonlijke aanpak met een meetbaar resultaat. Hiermee maken we veelal het verschil tussen uitzenden en detacheren.
Bovendien heeft LT Group het volledige dienstenpakket in eigen beheer om op alle ontwikkelingen te kunnen inspelen. Heeft hiermee de ambitie meer te zijn dan alleen een verbinding tussen uitdaging en oplossing.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste vacatures

Contact

Postbus 444
2990 AK Barendrecht

085 30 30 299
info@lt-group.org
Privacyverklaring

Contact