Lotte Endendijk

De arbeidsmarkt: hoe staan we ervoor medio 2021?

De arbeidsmarkt: hoe staan we ervoor medio 2021?

Het is inmiddels geen nieuws meer, het aantal vacatures blijft toenemen. De schrijver van een artikel in het NRC begin augustus verwoordt het op een mooie manier: “Er wordt nog harder getrokken aan het beschikbare personeel.”

In cijfers van bijvoorbeeld de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) zien we ook duidelijke herstelontwikkelingen voor wat betreft het uitzenden van arbeidskrachten, vooral in het tweede kwartaal: 24,7% meer uren in Q2.

Technische professionals met hoge baankansen

Krapte op de arbeidsmarkt dus, zien we ook in de UVW-grafiek op basis van CBS-cijfers van begin augustus. Voor alle beroepen geldt nu een indicator 1,33. In de tijd voor corona, eind 2019, bedroeg dat 1,06. Kortom, meer vacatures dan voor de crisis.

Ook in de technische sector zien we de vraag naar personeel weer toenemen. Door de vele nieuwe baanopeningen is dit voor elektrotechnische ingenieurs opgelopen naar factor 6,7.

Succesvolle wervingsmethodiek

Deze trend laat zien dat de krapte oploopt en naar verwachting nog verder zal oplopen. Met andere woorden: het zal steeds moeilijker worden om bepaalde functies in te vullen. Maar ook om mensen vast te houden.

Om hierop in te spelen hebben wij onze eigen wervingsmethodiek ontwikkeld. En die blijkt behoorlijk succesvol in de praktijk. Deze werkwijze stelt ons in staat om in te zoomen op latente beschikbaarheid (niet direct zichtbaar), de verschuivingen tussen markten en de ontwikkeling bij bedrijven.

Krapte vraagt om creativiteit

De krapte vraagt dus het nodige van onze creativiteit. Dat doen we door met een andere bril naar de arbeidsmarkt en de kwalificatie van personen te kijken. Nieuwsgierig naar deze strategie? Neem dan gerust even contact met ons op: tel. 085 30 30 299 of e-mail: info@lt-group.org. Graag tot later!

Neem contact met ons op